נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון דיגיטלי KX-T7665

טלפון דיגיטלי KX-T7665
טלפון דיגיטלי KX-T7665

טלפון דיגיטלי KX-T7665

טלפון חכם דגם: KX-T7665
 

מפרט כללי:

 • טלפון דיגיטלי
 • תצוגה בת שורה אחת
 • 8 לחצנים הניתנים לתכנות בעלי נורית
 • דיבורית
 • אופציה לחיבור עמדה חכמה נוספת

מפרט טכני:

רמקולקיים
לחיצי תכנות גמישים כולל נורית8
לחצן ועידה (CONF)לא
ועידה עד 8 משתתפים
נורית צלצול / הודעהקיים
לחצן חיוג חוזר (REDIAL)קיים
לחצן העברה (TRANSFER)קיים
לחצן החזק (HOLD)קיים
לחצן עקוב אחרי (FWD)לא
לחצן לא לפריע (DND)לא
השתק (MUTE)קיים
יומן שיחות (נכנסות / יוצאות)לא
Echo Modeלא
מענה אוטומטי (בשיחות אינטרקום / פנימיות)קיים
ספרייה פרטיתקיים
שיחה ממתינהקיים
לחצן ניווט לא
ניגודיות במסךקיים, 3 רמות
ווליום שפורפרת ומערכת ראש קיים, 4 רמות
ווליום צלצול קיים, 4 רמות
ווליום רמקולקיים, 8 רמות
אפשרות לחיבור יחידת הרחבה, תוספת לחצנים (DSS)לא