נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון דיגיטלי דגם: KX-DT546

טלפון דיגיטלי דגם: KX-DT546טלפון דיגיטלי דגם: KX-DT546טלפון דיגיטלי דגם: KX-DT546

סדרה חדשה

טלפון דיגיטלי דגם: KX-DT546
טלפון דיגיטלי דגם: KX-DT546טלפון דיגיטלי דגם: KX-DT546טלפון דיגיטלי דגם: KX-DT546

טלפון דיגיטלי דגם: KX-DT546

טלפון חכם דיגיטלי דגם: KX-DT546
 
 
מפרט כללי:
 • תצוגה מאורת בת 6 שורות 
 • 24 לחצנים הניתנים לתכנות בעלי נורית
 • דיבורית Full Duplex 
 • תמיכה בערכת ראש אלחוטית אלקטרונית ׁׂ(Electronic Hook Switch)
 • תמיכה ביחידת הרחבה 48 לחצנים
 • שקע 2.5 מ"מ לחיבור מערכת ראש
 • לחיץ ניווט - לכיוון עוצמת קול, בהירות תצוגה ולבחירת מאפיין
 • אפשרות חיבור מכשיר רגיל/חכם נוסף DXDP / XDP

מפרט טכני:

רמקולקיים
לחיצי תכנות גמישים כולל נורית24
לחצן ועידה (CONF)קיים
ועידה עד 8 משתתפים
נורית צלצול / הודעהקיים
לחצן חיוג חוזר (REDIAL)קיים
לחצן העברה (TRANSFER)קיים
לחצן החזק (HOLD)קיים
לחצן עקוב אחרי (FWD)קיים
לחצן לא לפריע (DND)קיים
לחצן השתק (MUTE)קיים
יומן שיחות (נכנסות / יוצאות)קיים
מענה אוטומטי (בשיחות אינטרקום / פנימיות)קיים
ספרייה פרטיתקיים
שיחה ממתינהקיים
לחצן ניווט קיים
ניגודיות במסךקיים, 4 רמות
ווליום שפורפרת ומערכת ראש קיים, 6 רמות
ווליום צלצול קיים, 4 רמות
ווליום רמקולקיים, 8 רמות
אפשרות לחיבור יחידת הרחבה, תוספת לחצנים (DSS)כן