נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון דיגיטלי KX-DT346

טלפון דיגיטלי KX-DT346טלפון דיגיטלי KX-DT346טלפון דיגיטלי KX-DT346
טלפון דיגיטלי KX-DT346
טלפון דיגיטלי KX-DT346טלפון דיגיטלי KX-DT346טלפון דיגיטלי KX-DT346

טלפון דיגיטלי KX-DT346

טלפון חכם דיגיטלי דגם: KX-DT346
 

מפרט כללי:

 • תצוגה מוארת בת 6 שורות
   
 • 24 לחצנים הניתנים לתכנות בעלי נורית
   
 • כוונון כפול – גוף + תצוגה
 • לחצן ניווט - לכיוון עוצמת קול, בהירות תצוגה ולבחירת מאפיין
 • דיבורית Full Duplex
 • שקע לחיבור מערכת ראש
 • ניתן להוסיף יחידת הרחבה ל-12/60 לחיצים נוספים
 • ניתן להוסיף מתאם Bluetooth 
 • אפשרות חיבור מכשיר רגיל נוסף XDP (בחיבור לממשק שלוחותHybrid) 
   

מפרט טכני:

רמקולקיים
לחיצי תכנות גמישים כולל נורית24
לחצן ועידה (CONF)קיים
ועידה עד 8 משתתפים
נורית צלצול / הודעהקיים
לחצן חיוג חוזר (REDIAL)קיים
לחצן העברה (TRANSFER)קיים
לחצן החזק (HOLD)קיים
לחצן עקוב אחרי (FWD)קיים
לחצן לא לפריע (DND)קיים
לחצן השתק (MUTE)קיים
יומן שיחות (נכנסות / יוצאות)קיים
מענה אוטומטי (בשיחות אינטרקום / פנימיות)קיים
ספרייה פרטיתקיים
שיחה ממתינהקיים
לחצן ניווט קיים
ניגודיות במסךקיים, 4 רמות
ווליום שפורפרת ומערכת ראש קיים, 4 רמות
ווליום צלצול קיים, 4 רמות
ווליום רמקולקיים, 12 רמות
אפשרות לחיבור יחידת הרחבה, תוספת לחצנים (DSS)כן