נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

מרכזיות אנלוגיות

מרכזיות אנלוגיותמרכזיות אנלוגיות
מרכזיות אנלוגיות
מרכזיות אנלוגיותמרכזיות אנלוגיות

מרכזיות אנלוגיות

מרכזיות אנלוגיות KX-TES824 ו KX-TEA308

 • מרכזיות KX-TES824 ו KX-TEA308 הינן מערכות טלפון מתקדמות מסוג Hybrid התומכות בצרכים האישיים והעסקיים. מערכות אלו מתאימות בעיקר לעסקים קטנים, להם צרכי תקשורת מינימליים, אך דורשים מערכת גמישה ובעלת אפשרויות חכמות מתקדמות (כגון הרחבת אפשרויות, ניתוב שיחות חכם גם לשיחות ממתינות הרשאת שיחות, הגבלת זמני שיחות, הגדרות זמני היום, פתיחת דלתות ועוד).

  למערכות ניתן להגדיר גם קבוצות צלצול ייעודיות. כאשר מוגדרת קבוצת צלצול, שיחה שתגיע תצלצל אצל כל המשתמשים בו זמנית וכך יתאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לענות לשיחה.

  • מערכת KX-TEA308 תומכת בעד 3 קווי חוץ ועד כ 8 שלוחות פנים ארגוניות.
  • מערכת KX-TES824 תומכת בעד 3 קווי חוץ ועד כ 8 קווי חוץ כברירת מחדל, אך בעזרת כרטיסי הרחבה אופציונליים ניתן להרחיב את תמיכת המערכת ל 8 קווי חוץ והרחבה ל24 שלוחות פנים ארגוניות.

  * 8 מבין השלוחות משמשות כחיבורים לטלפונים רגילים (SLT).

  המערכות מספקות מגוון תכונות מתקדמות, תוך שמירה על יחס עלות מול תועלת גבוהה ותמכיה במגוון רחב של אמצעי תקשורת כגון: טלפונים אלחוטיים, משיבונים, מודמים למחשב, מאמתי כרטיסי אשראי, מכשירי פקס וכל אמצעי אחר הפועל באמצעות קווי הטלפון הרגילים.
  מגוון תכונות שימושיות ויעילות לעסק הפרטי.

  תכונות עיקריות

  • נתב שיחות בעל 3 רמות עם הנחיה קולית

  המערכת מציעה את הפונקציה DISA (גישה ישירה למערכת) המאפשרת למתקשרים מבחוץ להתקשר לכל אחת מהשלוחות ללא מעבר דרך מרכזנית. הודעת פתיחה קולית אוטומטית (בעלת 3 רמות) תנתב את המתקשר למחלקה הרצויה. המתקשרים יכולים להגיע ישירות ליעד הרצוי, לא רק לשלוחה דרושה אלא גם לקבוצת צלצול או לקווי חוץ.
  כאשר שידור פקסימיליה נכנס דרך DISA, אוטומטית היא תקשר אל שלוחת הפקסימיליה המסוימת. שידורים הפקסימיליה יכולים להתקבל ביום או בלילה ללא מרכזנית ואין צורך בקו טלפון מיוחד לפקסימיליה.

  • מערכת דואר קולי מובנית (BV)

  *לצורך שימוש בתכונה זו יש צורך בהתקנה כרטיס הודעות קוליות. 
  כאשר תכונה זו מופעלת אין צורך במערכת הודעות קוליות חיצונית. ניתן להתאים באופן אישי את תיבת הדואר הקולי על-ידי הקלטת הודעה אישית שהמתקשר ישמע כאשר במשרד לא יהיה מענה. מתקשרים יוכלו להקליט את הודעתם ישירות לתיבת הדואר הקולי האישית הרצויה. מרכזי תקשורת וקבוצות עבודה יכולים לנצל את אזור ההודעות המשותף להקלטת הודעות מאת מתקשרים, והמרכזנית, או כל חבר בקבוצה, יכולים לחזור ולשמוע אותן. לדרישות מתקדמות אף יותר ניתן לחבר מערכת דואר קולי משולבת של Panasonic המספקת תכונות נוספות, גמישות ושליטה מקצועית.

  • הצגת שיחה מזוהה בטלפון רגיל (SLT) ובטלפון ייעודי (PT)

  *לצורך שימוש בטלפון ייעודי נדרש כרטיס אופציונלי.
  תכונה זו מאפשר זיהוי מתקשר, וניהול שיחות טוב יותר.
  המערכת תומכת בשירות שיחה מזוהה ומאפשרת למשתמש לצפות במידע לגבי המתקשר בתצוגת מכשירי הטלפון הרגילים (SLT) שלהם יש שירות שיחה מזוהה, ובמכשירים הטלפון הייעודיים (PT) של המערכת. עמדות המערכת הייעודיות מאפשרות ניהול יומן שיחות נכנסות (עד 20 שיחות) וגם חיוג לשיחות שלא נענו.

  • ניתוב SMS גמיש

  *כרטיס שיחה מזוהה אופציונלי וטלפון תואם SMS נדרשים על מנת לשלוח ולקבל הודעות SMS.
  שירות הודעות SMS הפך לזמין מקובל וזמין בין מכשירים קויים וסלולריים. ניתן להתאים את המערכת ולאשר לשלוחי הודעות SMS להפנות הודעותיהם ישירות לטלפון (SLT) של משתמש מסוים, ובכך להבטיח שהמשתמש הנבחר יקבל את הודעותיו באופן ישיר פרטי.

  • מספרי חירום

  ניתן להגדיר על 5 מספרי טלפון שיוכלו לעקוף חסימות והדבלות חיוג במערכת.

  • שיחת ועידה בת 5 משתתפים

  תכונה זו מאפשרת לקיים שיחת ועידה של עד חמישה אנשים. בשיחת ועידה ניתן לשתף עד 2 קווי חוץ.

  • אמצעי בקרה לחדר

  תכונה זו מאפשרת להשתמש בטלפון מערכתי (PT) או ביחידת דלת כאמצעים לבקרת חדר.

  • קבוצות שלוחות

  המערכת תומכת בעד 8 קבוצות שלוחות. לקבוצות שלוחות ניתן להפעיל את התכונות הבאות:
  מענה לשיחות בקבוצה- כל חבר בקבוצה יכול לענות לשיחה המתקבלת למספר שלוחה אחר בקבוצתו.
  קבוצת כריזה- כל חבר בקבוצת השלוחה יוכל לכרוז לחבר אחר בקבוצתו.
  קבוצת חיפוש (Hunting Group), קבוצת DISA  או קבוצת UCD מהווה קבוצת שלוחות נפרדת.

  • בחירת אופן צלצול

  ניתן לבחור את אופן הצלצול בהתאם לסוג השיחה, וכך למעשה ליצור הבחנה בין שיחות פנים לשיחות חוץ.

  • הודעה ממתינה

  *פועל עם טלפונים ייעודיים (PT) בלבד.
  תכונה זו מאפשרת למשתמש לסמן לשלוחה אליה התקשר על הודעה ממתינה. כאשר השלוחה תפוסה או לא עונה לשיחה, לחצן MESSAGE בטלפון ייעודי תפעיל שירות חיוג חוזר אוטומטי.

  עוד מרכזיית פנסוניק:
  NS1000