נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון אנלוגי KX-T7730

טלפון אנלוגי KX-T7730
טלפון אנלוגי KX-T7730

טלפון אנלוגי KX-T7730

טלפון אנאלוגי דגם: KX-T7730
 
 • תצוגה מוארת בת שורה אחת
 • 12 לחצנים הניתנים לתכנות בעלי נורית
 • לחצן ניווט
 • ספיקר מובנה
 • שקע לחיבור מערכת ראש בעלת מחבר 2.5 מ"מ
 • ניתן להוסיף יחידת הרחבה ל-48 לחיצים נוספים