נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון IP דגם: KX-NT343

טלפון IP דגם: KX-NT343
טלפון IP דגם: KX-NT343

טלפון IP דגם: KX-NT343

טלפון IP דגם: KX-NT343
NT343

 • צג מואר בעל 3 שורות
 • 24 לחצנים הניתנים לתכנות בעלי נורית
 • כוונון כפול – גוף + תצוגה
 • לחצן ניווט - לכיוון עוצמת קול, בהירות תצוגה ולבחירת מאפיין
 • דיבורית Full Duplex
 • שקע לחיבור מערכת ראש
 • POE (Power Over Ethernet)
 • 2 ממשקי Ethernet
 • אפשרות להוספת מתאם Bluetooth
 • ניתן להוספת יחידת הרחבה ל-12/60 לחיצים נוספים