נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון IP דגם: KX-NT321

טלפון IP דגם: KX-NT321
טלפון IP דגם: KX-NT321

טלפון IP דגם: KX-NT321

טלפון IP דגם: NT321

 • צג בת שורה אחת
 • 8 לחצנים הניתנים לתכנות בעלי נורית
 • לחצן ניווט - לכיוון עוצמת קול, בהירות תצוגה ולבחירת מאפיין
 • דיבורית Full Duplex
 • שקע לחיבור מערכת ראש
 • POE (Power Over Ethernet)
 • 2 ממשקי Ethernet