נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפוני שיחת ועידה

טלפוני שיחת ועידה


טלפונים המיועדים במיוחד לחדרי וועידה בעלי צלילים גבוהים ונקיים ויכולות חיבור רמקולים ומיקרופונים חיצוניים

 • Sound Station 2
 • Sound Station 2 no LCD
 • KX-NT700
 • VTX 1000 Basic