נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון IP דגם KX-NT543 / KX-NT546

טלפון IP דגם KX-NT543 / KX-NT546טלפון IP דגם KX-NT543 / KX-NT546

סדרה חדשה

טלפון IP דגם KX-NT543 / KX-NT546
טלפון IP דגם KX-NT543 / KX-NT546טלפון IP דגם KX-NT543 / KX-NT546

טלפון IP דגם KX-NT543 / KX-NT546

טלפון IP דגם: KX-NT543 / KX-NT546
 
מפרט כללי:
 
 • צג מואר 3 / 6 שורות 
 • 24 לחצנים הניתנים לתכנות בעלי נורית
 • לחיץ ניווט - לכיוון עוצמת קול, בהירות תצוגה ולבחירת מאפיין
 • איכות קול HD
 • דיבורית Full Duplex
 • שקע לחיבור מערכת ראש
 • חיבור מרוחק ללא צורך ב VPN *
 • 2 ממשקי  10/100 Ethernet
 • (POE (Power Over Ethernet
 •  תמיכה בערכת ראש אלחוטית אלקטרונית ׁׂ(Electronic Hook Switch)

 

          * אפשרות חיבור זו נתמכת במערכות NS1000/NS500

         

מפרט טכני:

רמקולקיים
לחיצי תכנות גמישים כולל נורית24
לחצן ועידה (CONF)קיים
ועידה עד 8 משתתפים
נורית צלצול / הודעהקיים
לחצן חיוג חוזר (REDIAL)קיים
לחצן העברה (TRANSFER)קיים
לחצן החזק (HOLD)קיים
לחצן עקוב אחרי (FWD)קיים
לחצן לא לפריע (DND)קיים
לחצן השתק (MUTE)קיים
יומן שיחות (נכנסות / יוצאות)קיים
Echo Modeקיים
מענה אוטומטי (בשיחות אינטרקום / פנימיות)קיים
ספרייה פרטיתקיים
שיחה ממתינהקיים
לחצן ניווט קיים
ניגודיות במסךקיים, 4 רמות
ווליום שפורפרת ומערכת ראש קיים, 4 רמות
ווליום צלצול קיים, 4 רמות
ווליום רמקולקיים, 8 רמות
אפשרות לחיבור יחידת הרחבה, תוספת לחצנים (DSS)לא