נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון IP דגם: KX-NT511

טלפון IP דגם: KX-NT511טלפון IP דגם: KX-NT511

סדרה חדשה

טלפון IP דגם: KX-NT511
טלפון IP דגם: KX-NT511טלפון IP דגם: KX-NT511

טלפון IP דגם: KX-NT511

טלפון IP דגם: KX-NT511
 

תיאור כללי:

 • צג בת שורה אחת
 • 3 לחצנים הניתנים לתכנות בעלי נורית
 • איכות קול HD
 • דיבורית Full Duplex
 • חיבור מרחוק ללא צורך ב VPN *
 • POE (Power Over Ethernet)
 • 2 ממשקי רשת 10/100

 

                 * אפשרות חיבור זו נתמכת במערכות NS1000/NS500

מפרט טכני:

רמקולקיים
לחיצי תכנות גמישים כולל נורית3
לחצן ועידה (CONF)קיים
ועידה עד 8 משתתפים
נורית צלצול / הודעהקיים
לחצן חיוג חוזר (REDIAL)קיים
לחצן העברה (TRANSFER)קיים
לחצן החזק (HOLD)קיים
לחצן עקוב אחרי (FWD)לא 
לחצן לא לפריע (DND)לא
לחצן השתק (MUTE)לא
יומן שיחות (נכנסות / יוצאות) *קיים
Echo Modeקיים
מענה אוטומטי (בשיחות אינטרקום / פנימיות)קיים
ספרייה פרטיתקיים
שיחה ממתינהקיים
לחצן ניווט לא
ניגודיות במסךקיים, 3 רמות
ווליום שפורפרת ומערכת ראש קיים, 4 רמות
ווליום צלצול קיים, 4 רמות
ווליום רמקולקיים, 8 רמות
אפשרות לחיבור יחידת הרחבה, תוספת לחצנים (DSS)לא

* דרך חיבור תוכנת CA