נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון שולחני KX-TS880

טלפון שולחני KX-TS880
טלפון שולחני KX-TS880

טלפון שולחני KX-TS880

טלפון אנלוגי (רגיל) מדגם: TS880

 

 • תצוגה בת שורה 3 שורות
 • תומך בקבלת שיחה מזוהה *
 • 10 לחצנים הניתנים לתכנות
 • דיבורית
 • לחצן חיוג חוזר אוטומטי
 • לחצן החזקת שיחה
 • נורית חיווי
 • חיבור למערכת ראש
 • נורית חיווי על סוללה חלשה

 

               * מותנה בהזמנת השרות והפעלתו ע"י הספק המקומי