נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון שולחני דגם: T2375

טלפון שולחני דגם: T2375
טלפון שולחני דגם: T2375

טלפון שולחני דגם: T2375

#T2375
טלפון אנלוגי דגם: KX-T2375

 

 • תצוגה בת שורה אחת
 • 10 לחצנים הניתנים לתכנות
 • דיבורית
 • לחצן חיוג חוזר אוטומטי
 • לחצן החזקת שיחה
 • נורית חיווי