נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טלפון דיגיטלי KX-DT321

טלפון דיגיטלי KX-DT321
טלפון דיגיטלי KX-DT321

טלפון דיגיטלי KX-DT321

טלפון חכם דגם: KX-DT321
 
 • תצוגה שורה אחת
 • 8 לחיצי תכנות בעלי נורית
 • אפשרות חיבור עמדה נוספת
 • לחיץ ניווט -לכיוון עוצמת קול, בהירות תצוגה ולבחירת מאפיין
 • שקע לחיבור מערכת ראש

מפרט טכני:

רמקולקיים
לחיצי תכנות גמישים כולל נורית8
לחצן ועידה (CONF)לא
ועידה עד 8 משתתפים
נורית צלצול / הודעהקיים
לחצן חיוג חוזר (REDIAL)קיים
לחצן העברה (TRANSFER)קיים
לחצן החזק (HOLD)קיים
לחצן עקוב אחרי (FWD)לא
לחצן לא לפריע (DND)לא
לחצן השתק (MUTE)קיים
יומן שיחות (נכנסות / יוצאות)קיים
מענה אוטומטי (בשיחות אינטרקום / פנימיות)קיים
ספרייה פרטיתקיים
שיחה ממתינהקיים
לחצן ניווט קיים
ניגודיות במסךקיים, 4 רמות
ווליום שפורפרת ומערכת ראש קיים, 4 רמות
ווליום צלצול קיים, 4 רמות
ווליום רמקולקיים, 12 רמות
אפשרות לחיבור יחידת הרחבה, תוספת לחצנים (DSS)לא