נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

אביזרים נלווים

 • SRecorder
 • Smobile
 • מערכות IQ Call Center
 • SPrint
 • Sdial
 • Smotel
 • Smart Kibutz
 • Smart Care
 • Smart Control